Category Archives: آموزش

معرفی IPv6 و مقایسه آن با IPv4

nternet Protocol version 6 یا به اختصار IPv6 جدیدترین نسخه پروتکل اینترنت (Internet Protocol) است که ارتباط‌های اینترنتی بر پایه آن شکل می‌گیرد. این نسخه قرار است جای نسخه ۴ این پروتکل (IPv4) را بگیرد. ورژن های ۱و ۲ و ۳ و ۵ ، هیچگاه در جایی غیر از آزمایشگاه استفاده نشدند و تنها دو […]