خدمات راه اندازی شبکه کامپیوتری

خدمات راه‌اندازی شبکه یا به عبارتی طراحی، نصب و پیاده‌ سازی شبکه از بخش‌های اصلی خدمات شبکه‌های کامپیوتری است که با هدف ایجاد یک ارتباط یکپارچه و بدون وقفه بر روی قسمت‌های مختلفی هم‌چون دیتا، صدا، تصویر، وایرلس، فیبرنوری، امنیت، برنامه‌های کاربردی و … ارائه می‌شود. 

برای یک ارتباط  شبکه ای یکپارچه  و بدون وقفه می توانید به خدمات راه‌اندازی شبکه سورانا رایان حساب کنید.

خدمات اکتیو شبکه خدمات پسیو شبکه

خدمات راه اندازی شبکه کامپیوتری

 

در این بخش از خدمات ،تمامی تجهیزات شبکه و زیرساخت ارتباطی نصب می شود .

در این بخش از خدمات، نصب و پیاده‌سازی نرم افزار ها و سرویس‌های  سیستم‌های شبکه‌ای انجام میشود .